LA CÈDULA D’HABITABILITAT OBLIGATÒRIA PER LLEI, PER LLOGAR O VENDRE.

 

Què és?

 

La cèdula d’habitabilitat és el document específic en virtut del qual s’acredita que un habitatge compleix les condicions de qualitat establertes per la Llei 18/2007,de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i del decret d’habitabilitat que li pertoqui, i per tant és apte per ser destinat a residència humana i permanent.

La cèdula especifica la superfície útil de l’habitatge i les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió.

 

Per a què serveix?

 

És imprescindible tenir aquesta cèdula en qualsevol transmissió, per venda, lloguer o cessió d’ús, incloses les derivades de segones i successives transmissions, així com per poder donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat i gas. La cèdula d’habitabilitat caduca als 15 anys de ser atorgada. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de de nova.

 

Cèdules d’habitabilitat de segona i successives ocupacions (habitatges usats o preexistents)

 

Cal que un tècnic (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) us faciliti la sol·licitud i s’encarregui de certificar l’habitabilitat de l’habitatge per mitjà d’un certificat d’habitabilitat , visat pel col·legi professional corresponent, en el qual s’expressi que l’habitatge té el nivell d’habitabilitat objectiva per poder atorgar-se la cèdula d’habitabilitat.

 

PER SOL.LICITAR PRESSUPOST I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 

TF: 653 92 52 08  O MAIL: info@comercialpat.es

 

Horario At. Cliente (telemático)

lun.-jue. :

10:00  - 19:00 

vie. :

10:00  - 14:00 

Para ver alguno de nuestros inmuebles, concertar visita por whatsapp.

E-Mail: info@comercialpat.es

TF:   936171749

Mv./Whatsapp: 653925208